Kadry i Płace

• Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Naliczanie oraz tworzenie rachunków dla umowy-zlecenie i umowy o dzieło

• Sporządzanie dokumentacji pracowniczej w trakcie zatrudnienia

Wyliczanie miesięcznych zobowiązań ZUS i PIT z tytułu wynagrodzeń

• Sporządzanie deklaraci ZUS wraz z przekazem elektronicznym

Tworzenie i wysyłka deklaracji podatkowych ( PIT 4, PIT 11, PIT 8 AR )