Ryczałt Ewidencjonowany

• Ewidencja przychodów

• Ewidencja VAT ( Należny / Naliczony )

• Składki ZUS właścicieli

• Wykaz środków trwałych

• Tworzenie i wysyłka deklaracji podatkowych ( w tym JPK )

• Inne ustalone indywidualnie ( bez doradztwa podatkowego )