Księga Przychodów i Rozchodów

• Ewidencja wpisów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

• Księgowanie różnic kursowych

• Ewidencja VAT ( Należny / Naliczony )

Składki ZUS właścicieli

Ewidencja i amortyzacje środków trwałych

Tworzenie i wysyłka deklaracji podatkowych ( w tym JPK )

Inne ustalone indywidualnie ( bez doradztwa podatkowego )