Karta Podatkowa:

• Ewidencja VAT ( Należny / Naliczony )

• Składki ZUS Właścicieli

• Tworzenie i wysyłka deklaracji podatkowych