Księgi Handlowe

Rejestracja zdarzeń gospodarczych poprzez zamieszczanie zapisów rachunkowych w dzienniku, księdze głównej i księgach pomocniczych

Tworzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej, oraz sald ksiąg pomocniczych

• Ewidencja i amortyzacja środków trwałych

• Ewidencja VAT ( Należny / Naliczony )

• Składki ZUS właścicieli

• Tworzenie i wysyłka deklaracji podatkowych

• Tworzenie i wysyłka sprawozdań finansowych

• Inne ustalone indywidualnie ( bez doradztwa podatkowego )